Jak se stát členem?

Seznamte se se stanovami spolku a přihlašte se k nám. Prozatím si přihlášku vytisknete, vyplníte a oskenovanou zašlete emailem zpět (klasaf@mendelu.cz).

Přihlášku můžete podat také osobně na akcích Sraz století, Kafé pod platanem 2019, MČR v orbě.

Bližší informace na e-mailové adrese klasaf@mendelu.cz.